Η πόρτα παραδίδεται με 5 μικρά κλειδιά σφραγισμένα.

Κλείσιμο 12 περιμετρικών σημείων.

Φέρει ευρυγώνιο ματάκι καθώς και ανεμοφράκτη.

Στην άνω τιμή περιλαμβάνεται αποξήλωση παλιάς πόρτας, αποκομοιδή αυτής και τοποθέτηση της νέας πόρτας.

 

Προσφορά Θωρακισμένης Πόρτας: 450€

Καραμπέρης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.

Digital Media